Book Launch 'Vapaj iz Daljine' by Stjepan Asić

A book launch will be held on Friday, February 7th 2020 from 8:00pm at The Croatian Club Adelaide

.

The book 'Vapaj iz Daljine' is authored by Stjepan Asić, President of the Australian Croatian Congress.

Written in Croatian, is both a memoir and a record of the experiences of Croatians in Australia, with an emphasis on the author’s own state of Western Australia. Chapters include the author’s family history and activism over the decades in Croatian political organisations such as Hrvatsko Narodno Viječe,

Hrvatski Međudruštveni Odbor and Hrvatski Svjetski Kongres.

 

A limited number of books will be available for sale. All are very welcome to attend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavljanje knjige 'Vapaj iz daljine' održati će se u Hrvatskom Domu u Petak, 7. veljače sa početkom u 8. sati na večer.

Knjigu će predstaviti sam pisac knjige Stjepan Asić, predsjednik Australsko-hrvatskog kongresa.

Knjiga je napisana na hrvatskom jeziku,  ujedno je memoari i opis života i rada Hrvata Australije sa naglaskom na Hrvate Zapadne Australije.

Poglavlja pokrivaju povijest piščeve obitelji kao i aktivnost organizacija kao što je Hrvatsko narodno vijeće, Hrvatski međudruštveni odbor, Hrvatski svjetski kongres.

 

Ograničen broj knjiga bit će na prodaji. Svi ste dobro došli.

Copyright © 2012. The Croatian Club Adelaide Incorporated. Established 1950. All Rights Reserved.